Ambulante begeleiding om verder te komen

Author

Categories

Share

Wanneer mensen denken aan behandeling voor geestelijke gezondheidszorg, denken ze meestal aan een psychiatrisch ziekenhuis (een klinische setting) of een therapeutenpraktijk (een poliklinische setting). Weinigen denken aan gestructureerde ambulante programma’s die tussenliggende zorgniveaus bieden. Deze programma’s bieden grote waarde bij het beheersen van psychische aandoeningen.

Wat is ambulante begeleiding?

In tegenstelling tot poliklinische therapiesessies, biedt ambulante begeleiding een uitgebreidere behandelervaring. Deze programma’s hebben gedetailleerde schema’s die een verscheidenheid aan therapeutische technieken gebruiken, zoals cognitieve gedragstherapie, groepsprocestherapie en zelfs holistische praktijken, zoals yoga of meditatie.

De begeleiding omvat ook meer behandeluren. Terwijl traditionele poliklinische sessies één keer per week kunnen plaatsvinden en ongeveer een uur duren, duurt gestructureerde poliklinische zorg tussen de zes en 35 uur per week. Cliënten volgen vaak drie tot vijf dagen per week gestructureerde poliklinische programma’s.

Er zijn bepaalde kernservices die worden aangeboden. Deze omvatten een verscheidenheid aan groepstherapieën, individuele begeleiding, psycho-educatie (een patiënt informeren over hun toestand en hoe deze effectief kan worden beheerd), medicatiebeheer en psychiatrische zorg. Complementaire diensten, zoals kunstzinnige therapie, yoga of muziektherapie, kunnen ook deel uitmaken van de behandelervaring.

Wie is geschikt voor begeleiding?

Begeleiding wordt vaak gebruikt als de volgende stap na klinische behandeling of als preventieve maatregel voordat een persoon een hoger zorgniveau nodig heeft.

Over het algemeen passen individuen goed ambulante begeleiding als ze:

Gemotiveerd om mee te programmeren

In staat om herstelvaardigheden te leren en toe te passen

Comfortabel in groepsverband

Gedreven om hun conditie te verbeteren en te werken aan herstel

Bereid om hun gedachten en gevoelens verbaal te uiten

Voordelen

De behandeling van geestelijke gezondheidszorg kan worden gezien als een continuüm, waarbij patiënten naar behoefte een hoger of lager zorgniveau krijgen. Een groot voordeel van ambulante patiënten begeleiding is dat het individuen in staat stelt een intens niveau van programmering te krijgen (vergelijkbaar met intramurale zorg) zonder hun huidige situatie in het leven, zoals werk, school of gezinsverantwoordelijkheden, volledig te verstoren.

Klanten kunnen elke avond weer naar huis. De thuisomgeving kan gunstig zijn voor herstel, mits het een gezonde, stabiele omgeving is.

Individuele behandeling

Gestructureerde zorg geeft ook meer richting aan de individuele behandeling. Bij traditionele ambulante begeleiding is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om opdrachten tussen sessies uit te voeren en de geleerde herstelvaardigheden toe te passen.

Bij ambulante begeleiding zoals uitgevoerd door talent in zorg heeft de persoon extra ondersteuning van clinici en mededeelnemers. Ze brengen meer tijd door in het behandelcentrum, waardoor ze hun aandacht kunnen richten op herstel.

Voor personen die op poliklinisch niveau niet effectief met een aandoening omgaan, of die niet voldoen aan de criteria voor intramuraal, kan een gestructureerde ambulante behandeling de ideale behandelingssituatie zijn.

Ze kunnen een hoger zorgniveau krijgen dan wekelijkse poliklinische sessies terwijl ze hun normale leefsituatie behouden. Gestructureerde ambulante begeleiding opent nieuwe mogelijkheden en betere behandelresultaten voor diegenen die andere zorgniveaus hebben geprobeerd en op zoek zijn naar de volgende stap.

 

Author

Share